Cennik

Ceny usług ustalamy z każdym klientem indywidualnie,
w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Na cenę ma wpływ:

  • forma opodatkowania,
  • ilość dokumentów,
  • ilość pracowników i zleceniobiorców,
  • czy firma jest podatnikiem VAT,
  • transakcje zagraniczne i ich rozliczanie w walucie.