Sporządzanie

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania:

  • Ewidencja i rozliczenia podatku VAT,
  • Dokumentacji kadrowo-płacowej, akt osobowych pracowników,
  • Rozliczeń z Urzędem Skarbowym i  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, PFRON, GUS
  • Sporządzania bilansów i rozliczeń rocznych,
  • Wyprowadzania zaległości,
  • Pomocy w rejestrowaniu działalności oraz doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
  • Sporządzanie dokumentów kredytowych,

Naszych klientów reprezentujemy przed Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.