Współpraca

Klient przywozi dokumenty do naszego biura w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (na wyraźne życzenie odbieramy również dokumenty od Klienta). Do dnia 20-tego księgujemy dokumenty i wystawiamy przelewy podatku dochodowego i VAT.

Listę płac, raporty RMUA dla pracowników, przelewy podatkowe i ZUS oraz zestawienia i wydruki przekazujemy w zależności od preferencji Klienta w formie papierowej lub elektronicznej.